Velkommen

Nobio inviterer til bioenergibransjens største og mest populære arena for mingling og erfaringsutveksling.

Konferansen er en møteplass for næringsliv, forskere, politikere, media, konsulenter, studenter og andre som er interessert i, eller har sin virksomhet innen bioenergi. I løpet av to dager får du møte bransjens fremste aktører og kilder til kunnskap.

  • Bioenergi som bærebjelke i internasjonal klima- og energipolitikk
  • Bioenergiens rolle i Europa og Sverige
  • Veien videre mot en mer konkurransedyktig næring i Norge
  • Byggteknisk forskrift - praksis og følger
  • Fornybare foregangskommuner og politisk debatt - hva skal til og hvordan få det til?
  • Sesjoner om biobrensel, bioenergi i det nye energimarkedet, biovarme samt biodrivstoff og biogass
  • Norge rundt - hva skjer i vårt langstrakte land?
  • Studieturer

program

 

 

 

 

 

 


Kunne du tenke deg å støtte bioenergibransjens store samling?
Ta kontakt på: 45 47 48 07!